ÖZEL DRC OKULLARI

E-store

Tarabya Kolejler

Çoklu Zeka Kuramı ve Başarı

Kolej, Fransızca collège sözcüğünden Türkçeye geçmiş olan, yabancı dile ağırlık vererek eğitim yapan okullara verilen genel addır. Ayrıca bazı meslek gruplarının yetiştirildiği bazı okullara da kolej denirken (polis kolejleri, sağlık meslek kolejleri gibi), lise ve ilköğretim eğitimini kapsayan özel okullara da aynı zamanda kolej denir.

Günümüzde kalabalık nüfuslu ülkelerin, kalabalık nüfuslu devlet okullarında her ne kadar yeterli olunmaya çalışılsa da özellikle ilkokul gruplarında öğretmenler zaman zaman 40’ı aşan sınıf mevcutlarının karşısında yetersiz kalabilmektedir. Her biri ayrı özen ve ilgi isteyen bu çocukların okuma-yazma öğrenme hızı ve sonraki dönemlerdeki altyapılarının sağlamlığı konusunda elbette farklılıklar vardır. Bu rakamların çok daha az olduğu kolejlere oranla devlet okullarının başarıları bulundukları yerin sosyo-kültürel durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Değişen zamanın getirdiği teknolojik yeniliklerle birlikte, eğitim ve öğretime bakış açısı da değişmiş, artık çocukların teknolojiyle daha çok haşır neşir olduğu, tabletlerle ve akıllı tahtalarla ders yapılan bir döneme gelinmiştir.  Bu da çocukların, ilerleyen zamanlarda çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesi açısından faydalı olmuştur.

Zamanın gereklilikleri, eğitim sisteminin tek düze bakış açısından da yavaş yavaş sıyrılmasına sebep olmaktadır. Çocukları yalnızca belirli meslek gruplarına yönlendirme amaçlı, kalıplaşmış eğitim anlayışı yerine çoklu-zekâ kuramlarına ve onların yetenek ve eğilimlerine göre özel olarak ve tek tek değerlendirme şekli gittikçe yaygınlaşmaktadır. Her çocuk Matematik dersinde aynı derecede başarılı olmak zorunda değildir olmamalıdır da. Bazı çocukların ilk bakışta anlaşılmayacak ancak özel ilgi ve sabırla ortaya çıkartılabilecek yetenekleri olabilir. Çok iyi resim yapabilen ya da doğuştan mükemmel bir müzik kulağına sahip olan bir öğrencinin diğer derslerde de aynı derecede başarılı olmasını talep etmek anlamsız bir uğraştır.

DRC Kolejleri olarak, eğitim-öğretim sürecinde, çoklu zeka kuramıyla eğitiminin öneminin, bilincinde olarak alanında uzman ve tecrübeli öğretmen kadromuzla her öğrencimize kendi seviyesine uygun eğitimi veriyor, süreç sonunda öğrencilerimizin hem mutlu hem başarılı olacağının garantisini veriyoruz.