ÖZEL DRC OKULLARI

E-store

Robotik ve Kodlama

Robotik ve kodlama sistemi çocuğu bilişimsel düşünmeye sürekler.

Nedir Bilişimsel Düşünme Şekli?

Bilişimsel düşünme için öğrenci yöntemleri öğrenmek adına eğitim almalıdır.Gerekli oluşunun nedeni ise çağımızda Bilişimsel Düşünme Yöntemi (ComputationalThinking) belli başlı gerekli duyulan yerlerde kullanılması için değil sosyal hayatta da problemleri çözme yeteneklerini geliştirmemiz de en etkin rolü oynamaktadır. 

Dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz.

Sizin  çocuğunuz  robot yapabiliyor mu? Peki, kendi bilişim sistemleri ve internet 
sitesini...?

DRC’Lİ OLANLAR YAPIYOR !

Robot ve Bilişim  Akademisi 2016 - 2017 eğitim- öğretim döneminde anasınıfından  
11. sınıfa kadar tüm DRC Kolejlerinde

Aktivite değİl 
DERS olarak geliyoruz.

ROBOTİK- KODLAMA MÜFREDAT KAPSAMINDAKİ UYGULADIĞIMIZ

Bir yıl boyunca robotik-kodlama dersimiz de 7 farklı modül kullanarak

uygulamaktayız.

1-Temel bilgisayar eğitimi.

2-Programlama ve Kodlama(Scratch,Kodu game lab)

3-3 boyutlu çalışmalar için(Autodesk tinkercad,sketcup)

4-Mobil cihaz uygulamaları(App inventor)

5-Simülasyon uygulamalarımız(Algodoo)

6-web çalışmalarımız.(HTML ve hazır template kullanımı)

7-Robotik çalışmalarımız.

1-Temel bilgisayar kullanımı: Mouse ve klavye kullanımı,1.ve 2.sınıflar için

code.org,kodeble patformu kullanarak kodlama yönelik uygular yapılmaktadır.

Ayrıca bu eğitimin içinde office programlarının kullanımı,bilgisayarda

güvenlik,bilgisayarda doğru oturuş ve güvenli internet kullanımı yer almaktadır.

2-Programlama ve Kodlama(Scratch,Kodu game lab):

Scratch: Scratch bir grafik programlama dilidir. Öğrenciler istediği

fonksiyonları fare ile tıklayıp sürükleyerek animasyonlar ve oyunlar

hazırlamaktadırlar. Öğrencilerimiz kendi multi-medya tasarımlarını yapmalarını,

karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı

çözümler ortaya koymalarını ve kendilerini değişik şekillerde ifade etmektedirler.

Kodu game lab: Kodlama mantığıyla kodu game lab platformu ile basit görsel

programlama diliyle oyun geliştirebildikleri, oynayabildikleri ve yaptıkları oyunları

arkadaşlarıyla paylaşabildikleri çalışmalar yapılmaktadır. Kodu game platformun

amacı sadece programlama öğretmek amaçlı bir yazılım değil aynı zamanda

programlamanın yanında çocuklara problem çözme ve algoritma mantığını öğretme

yeterliliğine sahip yetenekleri kazandırmaktadır.

3-3 boyutlu çalışmalar için(Autodesk tinkercad,sketcup) Mimarlar,

mühendisler, film yapımcıları, oyun geliştiricileri ve 3 boyutlu modelleme

gerektiren hemen her alandaki kullanıcılar için tasarlanmış bir 3B Modelleme

yazılımı kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapabilmektedirler.

4-Mobil cihaz uygulamaları(App inventor) Sürükle bırak yöntemiyle çalışan

android işletim sistemi için oyun uygulamaları geliştirdik.Bu uygulamalardan

bazıları Hesap makinası,Labirent, piyano,seçilen renkler...)

5-Simülasyon uygulamalarımız(Algodoo) Algodoo ile öğrenciler bazı ders

kavramları ile ilgili hipotezlerini bilgisayar ortamında test ederek yaparak

yaşayarak öğrenmektedirler. Öğrencilerimiz bu programla ayrıca yerçekimi,

sürtünme kuvveti ve hatta havanın sürtünme katsayısını da hesaba katarak kendi

fizik tabanlı oyunlarını tasarlayabildikleri gibi öğrencilerimizin hayal gücüne bağlı

olarak fen bilimleri dersi kapsamındaki diğer alanlarda da uygulamalar

geliştirmektedirler.

6-web çalışmalarımız.(HTML ve hazır template kullanımı) web tasarımı modülü

ile birlikte bir mail hesabı açtık ve bu hesap bilgilerimizle kendi adımıza blog

oluşturup bu web folyo çalışmasını yaptık. Bu sistemden yola çıkarak, öğretmen

odaklı geleneksel matbu portfolyalar yerine, bilgisayar teknolojileri kullanarak

internet üzerinden gerçekleştirilen öğrenci odaklı webfolyo yani web portfolyo

çalışmaları yapılmaktadır. Webfolyo’da sergilenen çalışmalara dünyanın herhangi

bir yerinden kolayca ulaşılabilir, çalışmalar her an güncellenebilir ve paylaşılabilir.

7-Robotik çalışmalarımız:Robotik çalışmalarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere

2 ayrı paket kullanılmaktadır.Öğrencilerimizin yapmış oldukları mekanık setleri

kodlama yazarak kontrol edip kendi mantıkları doğrultusunda geliştirmektedirler.

Setlerle yapılan her çalışmanın başında inşa edilecek çalışmanın nerede ve nasıl

kullanıldığını öncelikle teorik anlatılmaktadır. Öğrencilerimiz günlük gördüğü

mekanizma ve robotik araçlarla bağlantı kurmasını sağlar. Robot yapım aşaması iki

öğrencinin birlikte yaptığı bir adımdır. Bu adımları yönergeleri takip ederek

robotlarını inşa ederler. Böylece takım çalışması, iletişim, işbirliği ve motor

becerilerini geliştirirler.

Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir mühendis ya da bir

tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemenin

sonunda çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Arduino programlamak için S4A (Scratch) programının da ilkokul ve ortaokul

öğrencileri için akış diyagramları kullanarak mikrodenetleyicilerle uygulama

geliştirmekteyiz. Komut dizisi oluşturarak öğrenciler robotlarının hareket

etmesini, ses çalmasını, sensörlerden gelen veriye göre hareket etmesini

sağlarlar. Böylece yaratıcı çözümler üretmek artık onlar için bu sayede daha

kolay hale gelmektedir.