Ortaokul

DEGEM 1 (İYİ ANLA)
İlkokul eksikleri giderilip ilkokuldaki görülen konularla ortaokul konuları arasında bağlantı kurulur. TEOG hazırlığı ve aylık TEOG denemelerinin başlangıç yılıdır. Ödev yapma alışkanlığı kazandırma ana ekseninde kısa vadeli lise hedeflerinin önemi vurgulanır. Mevcut sınav sistemine yönelik bilgilendirmeler ve rehberlik hakimdir. 

DEGEM 2 (İYİ KAVRA)
Yabancı dil ve matematik ağırlıklıdır. Temel güçlendirmeye yöneliktir. İlerleyen yıllarda oluşabilecek eksiklere karşı etkin öğretim modellerinden oluşur. Teori ve konu kavrama merkezlidir. 

DEGEM 3 (BOL ÖRNEK)
Türkçe ve matematik ağırlıklıdır. Test çözmede zaman, motivasyon, tarama teknikleri üzerinde durulur. Yorum gücünü artıran ve problem çözme kabiliyetini geliştiren çalışmalar yapılır. 

DEGEM 4 (SIK TEKRAR)
Etkin TEOG hazırlığı sürece hakimdir. Liseye kalıcı bir temel oluşturulur.Sürekli denemelerle, yapılamayan soruların çözümüyle, eksik olan konu tekrarlarıyla yoğunlaştırılmış bir süreçtir.