İlkokul

SORUMLULUK KAZANMA
Ödev yapma, kitap okuma, proje hazırlama, etkinlik çözme gibi çalışmalarla hayata karşı görevleri hakkında farkındalık kazanır. 

AKADEMİK ÖN HAZIRLIK 
Mental aritmetik vb. çalışmalarla sayısal yön güçlü kılınır, matematiğe karşı ön yargılar kırılır, Türkçe'mizin etkin kullanımı sağlanır, okuma ve okuduğunu anlama süreci anlayarak hızlı okuma teknikleriyle güçlenir, Oxford destekli İngilizce, native speaker ve yerli eğitmenlerle reading, speaking ve writing alanlarında modern tekniklerle öğretilir, 2. yabancı dil alt yapısı hazırlanır, 2.sınıf itibariyle çoktan seçmeli sorular üzerine çalışmalar başlar. 

YORUM GÜCÜ VE PROBLEM ÇÖZME 
Kitap okuma alışkanlığı kazandırılıp geliştirilir.Okuduğunu kavrama, özet çıkarma ve matematiksel mantık soruları çözme ileriye yönelik problem çözme alışkanlığını geliştirecektir. 

SOSYAL SORUMLULUK 
Kitap toplama vb. çalışmalarla sosyal bilinç, dayanışma, yardımlaşma yönleri güçlendirilir. 

SPORSAL AKTİVİTELERLE KAS VE ZİHİN GELİŞİMİ 
Spor klüpleri, satranç, hafıza oyunları ile hem eğlenen hem öğrenen bir nesil yetiştirili 

ÜRETİM ODAKLI OLMA ,TOPLUMSAL HAK VE DEÐERLERE SAYGI 
Kendi üretimini sergileyen bireyler, sergilerken arkadaşlarıyla grup çalışmasına girecek, bir bütünün parçası olma yetisini geliştirecektir.