ÖZEL DRC OKULLARI

E-store

Kazanımlar Değerler Eğitimi

Kazanımlar daha sonra edindiğimiz öğrendiğimiz duygular bütünüdür.Değerler ise yaşadığımız toplumda diğer insanların değer verdiği önemsediği kuralları benimsemektir.Bunların kazanımları ise gelişim çağında gerçekleşmektedir.Öğrencilerinizi yanlış okullar da yanlış kişilere emanet etmeyin.

AKADEMİK KAZANIMLAR

*Akademik kazanımlar bilim odaklı ve üreten bireyler olmaları için labaratuar ve uygulama dersleri ağırlıklı bir anlayış hakimdir.

*Hazır bilgiye ulaşma>(araştırma&kavrama) var olan bilgiyi genelleme>analiz etme>sentezleme döngüsü ve düzenli geri dönütlerle sağlam bir temel oluşturularak güçlü bir şekilde ilerlenir.

 

SOSYAL KAZANIMLAR

*Sosyal kazanımlar yetiştirdiğimiz her öğrencimize kendi ayakları üzerinde durabilecek bireysel beceriler kazandırırız.

*Özgür düşünce ile kendine güvenen, bildiğini iyi şekilde ifade edebilen , karşılaştığı güçlüklere karşı pratik çözümler getiren bireyler yetiştirme gayreti içindeyiz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

*Değerler eğitimi; öğrencilerimiz toplu yaşamanın gerektirdikleri , örf ve adetlerimize göre olması gereken eğitimi alırlar.

*Herhangi bir inanca,derneğe,siyasi görüşe göre değil, toplumsal olaylara ve olgulara duyarlı tam bir dünya insanı olarak yetiştirilir.

*Aylık belirlenen yardımseverlik,vatan ve millet sevgisi, barışçıl olma, doğruluk ,dürüstlük vb. konularda öğrencilerle aktif çalışmalar yapılır.Ahlaki değerler ve birarada yaşamanın getirdiği sorumluluklar kanıksatılır.Öğretimdeki prensipler ve disiplin, eğitimdeki ciddiyetle birleştirilir.