ÖZEL DRC OKULLARI

E-store
kampus kart

Hedef Organizasyonlar
Yerleşke Yönetimi Servis Sağlayıcıları

Yerleşke yönetimi servis sağlayıcıları, Kampus'ün geçiş kontrol, ödeme ve kafeterya yönetimi modüllerini kullanabilirler.

Üniversiteler ve Okullar

Okullar ve üniversiteler, tek bir kimlik kartı ile birden fazla servisin ve sürecin yönetilmesi gereken en bilindik yerleşkelerdir. Farklı geçiş kontrol ve ödeme kriterleri olan farklı kişi tipleri, Kampus servislerine tek bir kart ile bağlanabilmektedir.

İkram ve Yemek Servis Sağlayıcıları

Tüketim miktarlarını iyi gözlemledikleri sürece, yemek şirketleri üretim planlamalarını daha etkili yapabilmektedirler. Bu sebeple Kampus, yemek şirketlerine, tüketim miktarlarını takip edebilecekleri fonksiyonları sunmaktadır.

Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları

Üniversitelerde olduğu gibi, hastanelerde de geçiş kontrolleri, ödeme ve kafeterya yönetimi kritik bir konudur. Geçiş kontrol foksiyonuyla, değerli hastane ekipmanları takip edilebilir, otopark geçiş ücretleri toplanabilir, kapalı devre izleme sistemleri ve yangın alarm sistemleri entegre edilebilir..

Temel Özellikleri

Esnek, Paket Ürün

Ölçek ve fonksiyon bağlamında özelleştirilebilme imkanı sunan paket bir üründür. 

Çoklu Lokasyon

Farklı lokasyonlara yayılmış organizasyonların yönetimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Yerelleştirme

Ek dil ve para birimi seçenekleri sunma yeteneğine sahiptir. 

Rol Tabanlı Arayüz Tasarımı ve Yetkilendirmesi 

Yönetim ekranları rol bazlı değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, Bir İK yöneticisi ile ağ yöneticisinin görmek istediği veriler farklı olabilir. Kampus, varsayılan bir takım rol ve ekran tanımlarının yanısıra, gerekli hallerde ilave rol ve ekran geliştirmelerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Kural Tabanlı Tasarım

Kurallar, organizasyon ile ilişkisine göre, kişilerin dinamik olarak gruplanmasını sağlar.

Güçlü Otonom ve Çevrimdışı Çalışabilme Kapasitesi

Terminallerin çevrimdışı çalışma yetenekleri, kesintisiz bir çalışma ortamı sunar. Terminaller, yapılan işlemleri belirlenen zamanlarda ve/veya sunucuya bağlandıklarında raporlarlar. 

Kart Üzerinde Bakiye Tutma

Ödeme işlemlerinde otonom çalışma yeteneği, kart üzerinde bakiye tutarak sağlanır. Kartın üzerinde de dolandırıcılığı önlenmeye yönelik güvenlik mekanizmaları bulunmaktadır.

Sistem Kullanıcısı Yönetimi

Tek bir kullanıcının tüm modüllere erişebilmesinin yanısıra, kullanıcı bazlı erişim kısıtlamaları da yapılabilmektedir. 

Özelleştirilmiş Raporlama

Kampus, zaten varsayılan olarak birçok detaylı raporu bünyesinde barındırmaktadır. Bu fonksiyon ile, uygulamada bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan, sadece bir "kpy" kodu yazarak, özelleştirilmiş raporlar oluşturulabilmektedir. Bu kodlar, uygulamanın ileriki versiyonları içinde de çalışma garantisi altındadır.

Web Arayüzü

Web tabanlı yönetim arayüzleri, tüm popüler tarayıcılarda, ek bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan, 

görüntülenebilmektir. 

Kart Yaşam Döngüsü Yönetimi

Bir kartın fiziksel olarak üretimi/kişiselleştirilmesinden, kart sahiplerine gönderilmesine kadarki adımları kapsayan tüm kart yaşam döngüsü, Kampus sistemi tarafından yönetilebilmektedir. Kampus, buna ek olarak, 3. partilerle entegrasyon imkanı da sunar. Gereken düzeyde güvenlikte kart kişiselleştirme yapılandırması, mevcut endüstriyel standartlara ve iş akışlarına uygundur. 

Terminal Yönetimi

Kampus, çalışma koşullarına ve fonksiyonlarına göre geniş bir aralıktaki terminalleri desteklemektedir. Sadeleştirilmiş sistem yönetim modülleriyle, saha sistem yöneticileri tarafından kolaylıkla yönetilebilmektedir.

Kampus Agora
Yemekhane Kontrol

Özellikle üniversiteler ve kolejlerde, basit bir ödemeyi yapmak bile komplike kurallara bağlı olabilir. Fiyat farklılaşması, kişi rollerine ve/veya öğün zamanına göre değişiklik gösterebilir. Fiyat farklılaşmasının yönetilmesi bir yana, bir kafeteryada sadece belirlenen kişilerin yemek yemesinin sağlanması da bu modül ile mümkündür.

E-Cüzdan

Klasik ödeme işlemlerinin (POS terminalleri, ödeme miktarı, kart limitleri vs.) takip edildiği modüldür. Bu modül, üye işyerine iş kurallarının kontrolünü bırakarak, hemen hemen tüm ödeme noktalarında kullanılabilir. Otomat makineleri ve yazıcılar ile entegrasyonu da mümkündür.

Kartlara kredi yükleme, nakit kabul eden bir kiosk veya bir kasiyer tarafından yapılabilir. Diğer metodlar ise; web servis entegrasyonları veya direk arka ofis kullanıcı arayüzünün kullanımıdır. Yükleme, kart numarası ile yapılır ise, terminaller kart bakiyesini güncelleme işlemini gerçekleştirir.

Otopark

Otopark kuralları da aynı kafeteryada olduğu gibi fiyata göre farklılıklar gösterebilmektedir. Öğrenciler için üyelik, ziyaretçiler için zaman bazlı ödeme ve akademisyenler için ücretsiz kullanım gibi farklı kombinasyonlar bu modül ile yönetilebilir.

Kampus Shinka

Geçiş Kontrol

Kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereken birçok geçiş kontrol noktasına sahip olan kampüslerin bu fonksiyonları kolayca yerine getirebilmeleri için tasarlanmıştır. Kampüs içerisindeki geçiş noktalarında, kişilerin, kontrol ve takibini yönetir. 

Ziyaretçi Yönetimi

Ziyaretçilerin ve velilerin, okul içerisindeki izinli noktalara erişimini yönetir. Ziyaretçinin, kampüs içerisinde erişebileceği yerlerin belirlenmesinin yanısıra, geçiş hareketlerinin de takibi yapılabilir.

Kural Tabanlı Uygulama

Birçok sistemde kullanılan klasik "kapı ve kart" yaklaşımı yerine, Shinka, "bölge ve kişi" yaklaşımı ile binlerce kartı kolayca tanımlama ve yönetme becerisine sahiptir.

Üstün Kontrol Terminalleri ve Ön Ofis

ShinkaBox terminalleri, tamamen birbirlerinden bağımsız olarak, binlerce kişi bilgisi ve geçiş kontrol kuralını depolayabilir ve çevrimdışı olsa bile birçok çevresel cihazı kontrol edebilir. ShinkaBox terminaller, terminal yönetiminin sağlandığı ön ofis olan ShinkaServer ile birlikte, büyük ölçekli kampüslere kesintisiz servis hizmeti sunar.

Yüksek Entegrasyon Becerisi

Kampus sisteminin sunduğu standart web servislerinin yanısıra, her bir ShinkaBox terminali de bir entegrasyon noktası olarak kullanılabilmektedir.

 

  • Temazsız Kart Okuyucular

  • Yangın ve Hırsız Alarm Sistemleri

  • Kapalı Devre Görüntüleme Sistemleri

  • Biometrik Tanıma Araçları

  • Devam/Takip Araçları/Sistemleri

Campus Life Card hakkında bilgi almak için iletişim formu gönderebilir ya da Kurumla iletişime geçebilirsiniz.