ÖZEL DRC OKULLARI

E-store

Hızlı Okuma

Hızlı okumak demek belli bir sürede okunan kelime sayısının artırılması demektir. Hızlı okuma sadece kelimeleri okumak değil, anlam ve bellek diyaloğunu hızlandırıp hem daha çok kelime okumak hem daha iyi anlamak demektir. Toparlayacak olursak; anlama oranını ve kelime sayısını sıradan insanların ortalaması üzerine çıkarmaya “Hızlı okuma” denir.

Hızlı okuma Teknikleri Nelerdir?

Hızlı okuma tekniklerine geçmeden önce okurken yaptığımız bazı alışkanlıklar bulunmakta bu alışkanlıkları bırakmak okuma hızınızı artıracaktır. Çünkü aşağıda saydıklarımız sizin okuma hızınızı düşüren alışkanlıklar veya davranışlardır.

Okuma hızını düşüren davranışlar

  • Okurken daha iyi anlayayım diye başa dönüyorsanız,
  • Cümleleri değil de kelimeleri takip ediyorsanız,
  • Ana düşünceyi yakalayayım derken yan düşünceleri kaçırıyorsanız
  • Okuduğunuz metnin ne anlatmaya çalıştığını okuma sonuna bırakıyorsanız,
  • Dikkatiniz sürekli dağılıyorsa,
  • Konsantre olmakta güçlük çekiyorsanız,
  • Sürekli kısa metinlere yöneliyorsanız,

okuma hızınız oldukça yavaş demektir. Bu davranışları bırakmanız gerekmektedir. Bu yazı sonunda "daha hızlı nasıl okunur?" konusunda birtakım ipuçlarına sahip olacaksınız.

Hızlı Okuma Yöntemleri

Göz ile hızlı okuma arasındaki ilişki

Hızlı okumanın altın kuralı gözlerimizi geliştirmemizdir. Çünkü okuma işini gözlerimiz sayesinde yaparız. Gözler tıpkı bir kamera gibi gördüklerini kayda alır. Odaklandığında ise fotoğraf makinesi gibi belli bir noktayı seçer o nokta üzerine netleme yapar. Fotoğrafı çektiğinizde odaklanılan nokta net, diğer bölgeler daha flu çıkar.

Gözümüzü bir fotoğraf makinesi gibi düşünürsek, odaklama yapılan alanı büyütmek, çok daha hızlı okumamıza ve çok daha iyi hatırlamamıza yardımcı olur. Bunun için de hızlı okuma eğitimi gerekir.

Çünkü fotoğraf makinesinden farklı olarak, insanda bir başka boyut devreye girer. Bu da zihindir! Bu yüzden hızlı düşünüp hafızaya sağlam bilgiler koymak ve göz hareketlerimizle hızlıca cümleleri, satırları görmek okuma hızımızı artıracaktır.

Metin okurken odaklandığımız bölgeye “Aktif Görme Alanı” adı verilir. Bu alan ortalama 4 santimetre civarındadır. Metni soldan sağa okurken gözlerimiz düz bir çizgi üzerinde kayar. Bu kayma esnasında beyin, aktif görme alanına giren kelimeleri anlamlandırabilir. Eğitilmiş bir göz, aktif görme alanını genişletir ve sonraki aktif görme alanı ile kaynaştırır. Şimdi bir örnekle bunu açıklayalım. Aşağıdaki örneği okuyunuz!

Örnek:

Hızlı okumak için birçok nedeniniz bulunmakta!

Gündemi en hızlı sen takip edersin

Yukarıdaki örnekte ikinci cümleyi daha hızlı okudunuz değil mi! Bunun nedeni ilk cümlede kelime kelime okuma yaptınız, aktif görme alanınızı kullanmadınız. İkinci cümlede ise aktif görme alanınızı kullanmanızı kolaylaştırmak için kelimelerin toplu halde altını çizdik ve aralarını biraz açtık.

İki cümle de 6 kelime olmasına rağmen ikincisini daha hızlı okumanız aktif görme alanınızı genişletilebileceğinizi kanıtlar! Aktif görme alanınızı genişleterek daha hızlı okuyabilirsiniz.