SINAV KOÇLUĞU

Günümüz şartlarında öğrencilerin tüm hayatı boyunca girdikleri pek çok sayıda sınav dizisi bulunuyor. Özel okullar ve kolejler eğitim de sınav sistemlerine önem verir özellikle teog, lise ve üniversite geçiş sınavları bunlardan en üzerin de sıkça durulmalıdır. 

Peki sınav çalışmaları ne kadar verimli hale getirilebilir? Sistemli çalışmalar nasıl yürütülür gibi pek çok soru cevapsız kaldığı anda disiplini ele almak adına sınav koçluğu sistemi özel okullarda devreyen giren sistem olmuştur.Rekabet ortamında bir yol gösterici olarak sizlere yardımcı olacak sınav koçu ile öğrenci adeta planlanan programları kişisel hazırladıkları için tek ruj şeklinde uygulamalarına devam ederler.

Sınav Koçluğunun amacı; öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayatına yön vermek, sınav başarısının yanında daha sonraki süreçlerde yaşamına katkı sağlayacak akademik donanımını sağlamak, mutlu tercihleri ile yaşamına yön vermek, güçlü yanlarının farkında olması ve güçlendirilmesi gereken yanları etkili hale getirerek başarılı olmasını sağlamaktır.Buda DRC 'den geçer... Öğrenci ve aile ile görüşerek öğrencinin hedefini belirlenmesini sağlar.
• Öğrencinin öğrenme stilini araştırır, değerlendirir.
• Öğrenmenin önündeki bireysel engellerle ilgili gerekli terapi yada diğer uygulamaları yaparak engelleri ortadan kaldırır
• Öğrencinin hedefine uygun çalışma programını öğrencinin yapmasını ve uygulamasını sağlar.
• Öğrenci ile birlikte genel hedefe uygun haftalık,aylık hedefler belirler ve değerlendirmeler yapar.
• Öğrencinin akademik gelişimini ve hayat düzenini izler, denetler.
Sınava hazırlık aşamasında tek otorite olacağından, öğrencinin ailesi ve özellikle annesi ile yaşayacağı çatışmaları ortadan kaldırır.  Özel okullar ve kolejler bu sistemi bünyesinde bulundurmalıdır. Bu sebeple kurumsal kimlğimizi her zaman önemsemekteyiz.