ÖZEL DRC OKULLARI

E-store

3 Boyutlu Eğitim

Günden güne eğitim 3 boyutlu hale gelmeye başlamıştır.Bu durumun yaygınlaşması ile 3D eğitim araştırmaların gösterdiği sonuçlara göre öğrencilerin derse olan ilgisini ve konsantrasyonunu büyük oranda etkilemiş, artırmıştır. Bundan ötürü öğrenci ilgi ile takip ettiği dersi uzun süreli bellekte saklayabilme potansiyelini artırmaktadır.

Fizik gibi alanlarda 3D eğitim kullanımı algıyı kuvvetlendirir.Basit çizimler ile değil de gerçekten kesitlerle anlatılıyor oluşu bu durumu pekiştirir.Örnek vermek gerekirse konu atomlar ise tek düze bir anlatım şekli yerine görseller ile desteklenmesi beyin de görsel algı ile anlatımı pekiştirir.Buda anlatmış olduğumuz yöntemi destekler niteliktedir.

3D eğitim modeli uygulayan okullar oldukça azdır.Hatta yurt dışında bile bu durum eğitim pek az ve kaliteli okullar çerçevesinde yapılmaktadır.Çünkü 3D eğitim materyalleri ve 3D eğitim dersi anlatımları oldukça hassas ve herkes tarafından yapılmaması gereken bir sistemdir.3D eğitim oyunu ve 3D eğitim seti de materyalleri destekler yan ürünler ve yan kullanım alanlarıdır.Tüm okullar tarafından benimsenmesi gereken ancak her okulun uygulayamacağı bir eğitim sistemi olma özelliğini taşımaktadır.